Produkti
O preduzeću Servis Zapošljavanje Instrukcije

Profesionalne radiokomunikacije

Rućne profesionalne radio stanice

Ručne radio stanice VHF

IC-F3062S
IC-F3062S
IC-F3022T +
IC-F3022T +
IC-F3062T
IC-F3062T
IC-F3022T
IC-F3022T
IC-F34GT
IC-F34GT
IC-F34GS
IC-F34GS
IC-F51
IC-F51

Ručne radio stanice UHF

IC-F4062S
IC-F4062S
IC-F4062T
IC-F4062T
IC-F4022T
IC-F4022T
IC-F44GT
IC-F44GT
IC-F61
IC-F61

Pribor

AD-98FSC
AD-98FSC
Icom FA-SC57VS
Icom FA-SC57VS
MB-96F
MB-96F
MB-96
MB-96
MB-94
MB-94
MB-93
MB-93

Blagajna